Kosackens längtan…

  

Jobbat ett par timmar och nu födelsedagsmiddag i Eskilstuna! Vi startar med Kosackens längtan – oklart innehåll men gott är det!

Ett svar på ”Kosackens längtan…”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.