Pojken….

Inte så enkel att fånga på bild…. Grimaserna avlöser ALLTID varandra! Här fångad i uppladdningen för grimas 23. ❤️ Pojken och mamman.