Söndagsbarn!

Hittade lite info om barn födda på söndagar! Nu kom ju visserligen Mille Mysmupp till världen med lite ”konstgjord hjälp” men han är ändå född på en söndag:

Söndagsbarn, barn födda under söndagsdygnet, ansågs enligt folktro besitta egenskaper som skulle ge dem framgång i livet. De hade i en del fall också förmåga att bota sjukdomar, och de var synska, vilket innebar att de kunde se sådant (övernaturligt) som var fördolt för andra människor.

Torsdagsbarn blev liksom söndagsbarn synska och kanske trollkunniga. Detta sistnämna föreställning sammanhängde sannolikt med att torsdagen, och då särskilt kvällen och den följande natten, var en tid lämpad för trollkonster och magiska åtgärder.
Jfr denna ramsa:

  • Måndagsbarn har fagert skinn
  • Tisdagsbarn har älskligt sinn
  • Onsdagsbarn är fött till ve
  • Torsdagsbarn får mycket se
  • Fredagsbarn får kärlek och lycka
  • Lördagsbarn ska mödorna trycka
  • Söndagsbarn får leva och njuta rikt och vist och sedan berömligt sluta

Låter lovande tycker jag! 🙂